Defe JNF vs Indep L

01/07/2023
13va. fecha ida 2011